Werknemers

Conflicten op de werkvloer kunnen leiden tot beëindiging van de arbeidsrelatie, met de nodige financiële en emotionele gevolgen. Hoe eerder Boulevard Heuvelink Advocaten u kan begeleiden, des te kleiner de kans op een escalatie.
U kunt niet zomaar ontslagen worden. Uw werkgever moet een goede reden hebben om u te mogen ontslaan. Als uw werkgever u bijvoorbeeld wil ontslaan vanwege een bedrijfseconomische reden, moet hij aan de hand van financiële stukken kunnen aantonen dat ontslag onvermijdelijk is. Verder moet uw werkgever rekening houden met het ‘afspiegelingsbeginsel’. Uw leeftijd en de lengte van het dienstverband bepalen hierbij of u voor ontslag in aanmerking komt of een collega.
Ook als uw werkgever zich beroept op disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, ligt de bewijslast aan de kant van uw werkgever. Hij zal aan de hand van brieven, memo's en beoordelingsverslagen duidelijk moeten maken dat een beëindiging van uw dienstverband noodzakelijk is.

Onderhandelingen

Het is niet nodig om altijd de gang naar de rechter te maken om een ontslag aan te vechten. Vaak is het mogelijk om buiten de rechter om een ontslagregeling overeen te komen. Er is dan sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Boulevard Heuvelink Advocaten is bedreven in het voeren van ontslagonderhandelingen. Wij kunnen u vertellen welke voorwaarden u wel en welke voorwaarden u niet in de ontslagovereenkomst moet laten opnemen.

Advies en second opinion

Boulevard Heuvelink Advocaten geeft tevens juridisch advies als u vragen heeft over arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen. Hoe moet u omgaan met bepalingen in uw arbeidsovereenkomst rondom een concurrentiebeding, proeftijd en loondoorbetaling bij ziekte? Ook als u vragen heeft over een studiekostenregeling, een leaseautoregeling of andere arbeidsvoorwaarden, kunt u bij ons terecht. Heeft u behoefte aan een second opinion? Ook in dat geval kunt u een beroep doen op Boulevard Heuvelink Advocaten.