Marion Pals

"Hoe is het mogelijk dat getraumatiseerde vluchtelingen op straat belanden?" Marion Pals vindt het onbegrijpelijk dat het gebeurt. "Het is onnodig kwetsend en het kost alleen maar geld. De consequenties worden niet meegewogen. Ik zal er alles aan doen zo"n vluchteling weer in de procedure te krijgen."

"Asiel- en vreemdelingen recht heeft mijn passie. Het is soms verbijsterend wat mensen hebben meegemaakt. Hoe mensen zich staande kunnen houden in oorlogsgebieden vind ik bijzonder. Daarentegen zijn ze in Nederland kwetsbaar in een vreemde cultuur waar ze de taal niet van spreken. Deze contrasten en die andere cultuur boeien me. Ik voel me erg bij ze betrokken."

"De medische kant van hun verhalen vind ik boeiend. In dit soort zaken is er vaak een tegengestelde mening tussen de artsen van de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) en de behandelend arts van de asielzoeker, wat zelfs tot procedures bij het Medisch Tuchtcollege leidt."

"Schrijnend vind ik op dit moment de situatie van de gezinshereniging van erkende Somaliërs. Zij zouden hebben gefraudeerd met vingerafdrukken. Deels was dat zo om niet terug naar Griekenland te worden gestuurd. Het Europese Hof was het met ze eens en heeft het terugsturen naar Griekenland verboden. Door die -begrijpelijke- fraude heeft Nederland prompt de voorwaarden voor gezinshereniging veel strenger gemaakt, echter in strijd met Europese richtlijnen. Hoe lang het duurt voor het Europese Hof dit weer rechttrekt is de vraag."

Specialisatieverenigingen: VJAN (Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland), VSAN (Vereniging Sociale Advocatuur Nederland), Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingen en Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen
Rechtsgebieden: Asiel- en Vreemdelingenrecht, slachtofferzaken mensenhandel en gewelds- en zedenmisdrijven
E-mail: pals@bdhadvocaten.nl