Andrea Pool

“Als asieladvocaat is het belangrijk om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in het recht, maar ook van de veiligheidssituatie in de herkomstlanden. Bovendien is het asiel- en vreemdelingenbeleid vrijwel elke dag in het nieuws en worden er regelmatig veranderingen doorgevoerd. Je kunt dus niet stilzitten, maar moet je kennis goed up-to-date houden.” Door haar vorige functie bij VluchtelingenWerk Nederland heeft Andrea Pool veel ervaring opgedaan in het verzamelen van specifieke (landen)informatie om een asielprocedure te onderbouwen”.

“Binnen het asiel- en vreemdelingenrecht heb je te maken met mensen die zich in een extra kwetsbare positie bevinden; door wat zij hebben meegemaakt, de soms complexe procedures die gevoerd moeten worden, maar ook door de culturele verschillen en taalbarrières. Dat maakt het werk juist zo uitdagend: terwijl je binnen de juridische kaders de belangen van je cliënt behartigt, is het een uitdaging om die bijzondere kwetsbaarheid niet uit het oog verliezen. Ik zet me er volledig voor in dat mijn cliënten krijgen waar ze recht op hebben.”

Andrea Pool is lid van de Werkgroep Rechtshulp in Vreemdelingenzaken en de Werkgroep Rechtshulp in Vluchtelingenzaken

Rechtsgebieden: Asiel- en Vreemdelingenrecht
E-mail: pool@bdhadvocaten.nl