Nadine Schraa

"Als verdachte sta je als leek tegenover een groot justitieapparaat. Het is daarom zaak in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat in te schakelen. Een advocaat verdedigt niet alleen jouw standpunt, maar ziet er ook op toe dat de procesregels juist worden nageleefd."

Nadine Schraa heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is daarna als advocaat aan de slag gegaan bij een van de grootste advocatenkantoren van het Oosten des lands. Haar specialisaties zijn het strafrecht (ook voor minderjarigen), asiel- en vreemdelingenrecht en psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ). Zij kenmerkt zich door haar 'to the point'-werkwijze, grote mate van professionaliteit en haar prettige persoonlijke contact met cliënten.

"Iedereen heeft recht op een goede verdediging en de weg naar een advocaat moet laagdrempelig zijn. Bovendien wordt vaak vergeten dat een deel van de verdachten uiteindelijk geen dader blijkt te zijn, of dat de zaak toch genuanceerder ligt dan in eerste instantie gedacht. Het vak van de advocatuur te mogen uitoefenen beschouw ik als een voorrecht."

Rechtsgebieden: strafrecht, asiel-en vreemdelingenrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ)
E-mail: schraa@bdhadvocaten.nl