Jeannette van Beveren

Advocaat en NMI Registermediator

vFAS-advocaat
MfN-registermediator en aangesloten bij Hoefnagels Family Mediation

"Geen een zaak is hetzelfde, dat maakt mijn werk zo boeiend", zegt Jeannette van Beveren, advocaat en mediator. "Bij familiezaken lopen emoties vaak hoog op. Mensen begeleiden, de zaak ontrafelen, normaliseren, daarnaast juridisch herformuleren, dat maakt mijn werk zeer uitdagend."

"Als mediator behartig ik de belangen van beide partijen, het streven is te zoeken naar oplossingen die alle betrokkenen passen.

Voor Jeannette van Beveren is de belangenbehartiging van kinderen wezenlijk bij de uitoefening van haar vak: "wat gebeurt er met de kinderen als ouders besluiten uit elkaar te gaan?"
"Tegen mijn cliënten zeg ik: je hebt de pet op van ex-partner en die van ouder. Die twee petten moet je uit elkaar houden, in het belang van de kinderen. Gelukkig zie je dat ouders in toenemende mate proberen in onderling overleg tot een zorgregeling te komen."

"Ik sta ook jongeren bij die uit huis, dus gesloten, worden geplaatst. Daarnaast sta ik mensen bij in het kader van de wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen."

Rechtsgebieden: Personen- en familierecht, jeugdstraf en -civielrecht, BOPZ
E-mail: beveren@bdhadvocaten.nl