Klachten- en geschillenregeling

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
Onze interne klachtenregeling is gebaseerd op het door de Algemene Raad van de Orde van Advocaten ontwikkelde model.

De huidige klachtenfunctionaris is mr. C.D.A.J. (Cas) Majoie.

Geschillencommissie Advocatuur

Wanneer u een geschil bij de Commissie aanhangig wilt maken, dient u het vragenformulier Geschillencommissie Advocatuur in te vullen en aan de Commissie toe te sturen. Hierop geeft u een korte omschrijving van uw klachten. Tevens moet u aangeven wat er wordt gevorderd. De Commissie behandelt de zaak volgens het reglement Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie over de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur kunt u via onderstaande link vinden in de folder van de commissie.