Jeugdrecht

Boulevard Heuvelink advocaten geeft u advies en verleent rechtsbijstand op alle terreinen van het jeugdrecht. In het jeugdrecht staat de jongere centraal. Jongeren ondersteunen wij bijvoorbeeld bij uithuisplaatsingen (ook gesloten plaatsingen) maar ook in een gesprek bij de officier van justitie of bij de strafrechter. Voor jongeren is de professionele ondersteuning van een advocaat noodzakelijk om hun rechten veilig te stellen.

Het is belangrijk om snel contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat zodat wij al vroeg betrokken zijn en kunnen proberen om met de jongere en/of zijn ouders een uithuisplaatsing of strafblad te voorkomen.

Onze specialisaties in de rechtsgebieden

Vluchteling | asielaanvraag | gezinshereniging | buitenlandse studenten| naturalisatie | IND | status | verblijfsvergunning | buitenlandse werknemers

Dagvaarding | strafbeschikking | vermogensdelicten (o.a. diefstal) | geweldsdelicten | drugs | verkeer | aanhouding | politie | OM | officier van justitie | transactie | politierechter | meervoudige kamer | verdachte | detentie

Echtscheiding | mediation | ontbinding geregistreerd partnerschap | verbreken samenleving | samenlevingscontract | huwelijkse voorwaarden | ouderschapsplan | gezag | omgang | boedelverdeling | kinderalimentatie | partneralimentatie | erkenning | ouderschap | afstamming | voogdij

Jongeren | ondertoezichtstelling (OTS) | uithuisplaatsing (UHP) | kinderrechter | gesloten plaatsing | jeugdzorg | strafzaak | OM

Wvggz | Wzd | BOPZ | gedwongen opname | IBS | rechterlijke machtiging (RM)

Uitkering | bijstand | participatiewet | WMO | sociale dienst | Wajong | WIA en WAO (arbeidsongeschiktheid) | ZW (ziektewet) | WW (werkloosheid) | AOW | AKW (kinderbijslag) | bezwaar | beroep

Erfenis | overlijden | testament | onterfd | nalatenschap | verwerpen | legitieme portie | erfgenamen | legaat | kindsdeel | verdeling | vereffening | executeur | wettelijke verdeling | erfbelasting | beneficiaire aanvaarding