Personen- en familierecht

Boulevard Heuvelink Advocaten behandelt zaken op alle gebieden van het personen- en familierecht. Denk bijvoorbeeld aan:

 • echtscheiding (eenzijdig of op gemeenschappelijk verzoek)
 • echtscheidingsbemiddeling / mediation
 • scheiding van tafel en bed
 • ontbinding geregistreerd partnerschap
 • beëindiging samenleving
 • ouderschapsplan
 • alimentatie
 • boedelverdeling
 • omgang / zorg- en contactregeling
 • gezag / voogdij
 • erkenning / ouderschap
 • ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing
 • BOPZ-zaken

Onze specialisten staan u deskundig bij, als advocaat of als mediator. Bij de meeste zaken zult u ieder een eigen advocaat in de arm nemen. Een andere mogelijkheid is om via mediation tot overeenstemming te komen. Ook daarvoor kunt u terecht bij Boulevard Heuvelink Advocaten. Wij houden dan nadrukkelijk rekening met de belangen van beide partijen en de eventueel betrokken kinderen. Een open communicatie en een probleemoplossende benadering staan daarbij centraal.

Onze specialisaties in de rechtsgebieden

Vluchteling | asielaanvraag | gezinshereniging | buitenlandse studenten| naturalisatie | IND | status | verblijfsvergunning | buitenlandse werknemers

Dagvaarding | strafbeschikking | vermogensdelicten (o.a. diefstal) | geweldsdelicten | drugs | verkeer | aanhouding | politie | OM | officier van justitie | transactie | politierechter | meervoudige kamer | verdachte | detentie

Echtscheiding | mediation | ontbinding geregistreerd partnerschap | verbreken samenleving | samenlevingscontract | huwelijkse voorwaarden | ouderschapsplan | gezag | omgang | boedelverdeling | kinderalimentatie | partneralimentatie | erkenning | ouderschap | afstamming | voogdij

Jongeren | ondertoezichtstelling (OTS) | uithuisplaatsing (UHP) | kinderrechter | gesloten plaatsing | jeugdzorg | strafzaak | OM

Wvggz | Wzd | BOPZ | gedwongen opname | IBS | rechterlijke machtiging (RM)

Uitkering | bijstand | participatiewet | WMO | sociale dienst | Wajong | WIA en WAO (arbeidsongeschiktheid) | ZW (ziektewet) | WW (werkloosheid) | AOW | AKW (kinderbijslag) | bezwaar | beroep

Erfenis | overlijden | testament | onterfd | nalatenschap | verwerpen | legitieme portie | erfgenamen | legaat | kindsdeel | verdeling | vereffening | executeur | wettelijke verdeling | erfbelasting | beneficiaire aanvaarding