Strafrecht

Boulevard Heuvelink Advocaten staat cliënten bij in verschillende soorten strafzaken. Denk aan vermogensdelicten - bijvoorbeeld diefstal -, geweldsdelicten, drugsdelicten, verkeerszaken en economische delicten.

Onze strafrechtadvocaten staan zowel volwassenen als minderjarigen bij. Dit doen wij zowel in de voorfase, als bij de officier van justitie of de strafrechter (politierechter, meervoudige kamer van de rechtbank of gerechtshof). Ook als u een strafbeschikking krijgt, kunnen wij voor u in verzet gaan.

Wij verdedigen u graag, zowel op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) als op betalende basis.

Krijgt u als verdachte een oproep voor een verhoor? Neemt u dan direct contact op met Boulevard Heuvelink Advocaten. Het is van groot belang om in een vroeg stadium deskundige bijstand te hebben van een strafrechtadvocaat. Als verdachte hebt u altijd het recht om voorafgaand aan uw verhoor een advocaat te raadplegen. Dit heet consultatiebijstand. In sommige gevallen mag uw advocaat ook bij het verhoor aanwezig zijn.

Bij een aanhouding kunt u aan de politie mr. Cas Majoie, mr. Roos Wijnakker of mr. Nadine Schraa als voorkeursadvocaat opgeven. Wanneer u een dagvaarding krijgt om bij de strafrechter te verschijnen, kunt u ons zelf bellen . Dit geldt ook als u een oproep krijgt om bij de Officier van Justitie te verschijnen voor een transactiezitting. Uw advocaat zal het strafdossier opvragen en samen met u uw verdediging voorbereiden. Nader onderzoek of het horen van getuigen kan van groot belang zijn voor uw zaak.

Boulevard Heuvelink Advocaten kan voor u het verschil maken. Dat doen wij met deskundige juridische bijstand. Betrokken en ervaren.

Onze specialisaties in de rechtsgebieden

Vluchteling | asielaanvraag | gezinshereniging | buitenlandse studenten| naturalisatie | IND | status | verblijfsvergunning | buitenlandse werknemers

Dagvaarding | strafbeschikking | vermogensdelicten (o.a. diefstal) | geweldsdelicten | drugs | verkeer | aanhouding | politie | OM | officier van justitie | transactie | politierechter | meervoudige kamer | verdachte | detentie

Echtscheiding | mediation | ontbinding geregistreerd partnerschap | verbreken samenleving | samenlevingscontract | huwelijkse voorwaarden | ouderschapsplan | gezag | omgang | boedelverdeling | kinderalimentatie | partneralimentatie | erkenning | ouderschap | afstamming | voogdij

Jongeren | ondertoezichtstelling (OTS) | uithuisplaatsing (UHP) | kinderrechter | gesloten plaatsing | jeugdzorg | strafzaak | OM

Wvggz | Wzd | BOPZ | gedwongen opname | IBS | rechterlijke machtiging (RM)

Uitkering | bijstand | participatiewet | WMO | sociale dienst | Wajong | WIA en WAO (arbeidsongeschiktheid) | ZW (ziektewet) | WW (werkloosheid) | AOW | AKW (kinderbijslag) | bezwaar | beroep

Erfenis | overlijden | testament | onterfd | nalatenschap | verwerpen | legitieme portie | erfgenamen | legaat | kindsdeel | verdeling | vereffening | executeur | wettelijke verdeling | erfbelasting | beneficiaire aanvaarding